มาตรฐาน JIS Z 2371 คือมาตรฐานทดสอบการกัดกร่อนการเกิดสนิม โดยหมอกเกลือ

JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard ซี่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น โดยมาตรฐาน JIS Z 2371 ถูกเขียนขึ้นบนพื้นฐานอ้างอิงกับ มาตรฐาน ISO 9227

ข้อกำหนดด้านขนาดตู้ทดสอบ ต้องมีขนาดภายในตู้ทดสอบ 200 ลิตร ขึ้นไป

วิธีการทดสอบ กระทำโดยวางชิ้นงานทดสอบลงในตู้ทดสอบที่ ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส จากนั้นพ่นหมอกเกลือภายในตู้ทดสอบให้ปริมาณหมอกเกลือมีค่าระหว่าง 1-2ml/80sq.mm/hour ทำการวัดโดยกรวย (Funnel) การผสมน้ำเกลือมีสัดส่วน ดังนี้ เกลือ 50 กรัมต่อน้ำดีไอ 1 ลิตร สำหรับสเปคเกลือที่ใช้ได้ถูกกล่าวในมาตรฐาน JIS K 8150 หรือ Higher grade ที่ระบุในเอกสาร JIS Z 2371

ค้นหาเครื่องมือทดสอบที่รองรับมาตรฐาน JIS Z 2371 Salt Spray tester