เครื่องทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย

Cyclic Corrosion test chamber combines traditional exposure to salt spray with a variety of other controlled climates, including variable temperature & humidity, to create an accelerated simulation of service life conditions, according to customer requirements. Cyclic Corrosion test is, therefore, particularly well suited to predicting product service life expectancy.

เครื่องทดสอบการกัดกร่อนในสภาวะแวดล้อมแบบหลากหลาย หมายถึงการสร้าง และจำลองสภาวะสิ่งแวดล้อมในหลายๆรูปแบบ เช่น อากาศแห้ง, อากาศชื้น, มีละอองเกลือ, เย็นมาก ,มีมลพิษ, ความชื้นแบบเฉพาะเจาะจง โดยสภาวะต่างๆถูกสร้างสลับกันไปมาในห้องทดสอบเดียว เพื่อสะดวกต่อการทดสอบ

การทดสอบแบบนี้มีประโยชน์มากในการคาดการณ์อายุการใช้งานของวัสดุหรือชิ้นงานนั้นๆ  และปัจจุบันวิธีการนี้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมรถยนต์ และอุตสาหกรรมอื่นๆ

เครื่องสามารถรองรับมาตรฐานต่างๆ เช่น JASO M609, JASO M610, CCT-1, CCT-2, SWAAT Test, ASTM G85, JIS Z 2371


Product Description
Ascott CCT chambers are designed to be flexible enough to comply with as many different CCT specifications as possible. As standard they come with the ability to create 4 distinct climates:
1. Salt spray
2. Condensation humidity (wetting)
3. Air drying
4. Controlled humidity.
Features :
 • Easy Open’ pneumatically operated canopy.
 • Dry seal gasket prevents wetting operator’s clothes, etc.
 • Low loading threshold for loading and unloading.
 • Canopy color choice.
 • Interior viewing window (unless refrigeration option is supplied).
 • Automatic purge of the chamber interior before opening.
 • Set of sample racks and a separate salt solution reservoir.
 • Touch-screen, full color user control interface, using intuitive icons for ease of programming and use.
 • RJ45 communications port for connection to a local area network (LAN) for logging and remote programming via a computer running optional Ascott software (ACC120).
 • A real-time, user configurable ‘clock’ to enable different test samples to have their exposure time monitored separately, with alarms to warn when preset test times have been completed.
 • A large capacity memory for complex multi-step test programmes to be programmed and stored, so that a wide range of different test profiles can be undertaken.

Specification
ModelCC450iPCC1000iPCC1300iPCC2000iPCC2600iP
Chamber size450iS Liter1000 Liter1300 Liter2000 Liter2600 Liter
Salt spray Temperature rangeAdjustable from ambient to +50°C/+122°F
Salt spray fall-out ratesAdjustable from 0.5 to 2.5 ml per 80 cm 2 per hour
Wetting modeAdjustable from ambient to +70°C/+158°F : Humidity Fixed at 95% – 100% RH
Drying modeAdjustable from ambient to +70°C/+158°F : Humidity Uncontrolled
Controlled humidity modeSee graph below
Chamber weight190 kg255 kg285 kg330 kg335 kg
Sample racks6 racks with 28 slots8 racks with 46 slots8 racks with 46 slots16 racks with 46 slots16 racks with 46 slots
Chamber constructionGlass reinforced plastic, Polypropylene & PVC parts
* More specification


Humidity Controlled Graph

คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Download catalog

Ascott catalog (pdf)

Please visit our supplier website for ASCOTT Cyclic Corrosion test chamber