มาตรฐาน JASO M610-92 Japanese automobile standard

มาตรฐาน JASO M610-92 Japanese automobile standard

JASO M610-92 คือ มาตรฐานวิธีการทดสอบการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยวิธี Cyclic corrosion test ในปี 1991 เมื่อ JASO M609-91 ได้ถูกเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการทดสอบการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ ชิ้นส่วนที่มีโลหะเหล็ก ( Steel ) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในปี 1992 มาตรฐาน JASO M610-92 ได้ถูกพัฒนามาจาก JASO M609-91 เพื่อให้ครอบคลุม โลหะประเภทอื่นๆด้วยเนื่องจากยานยนต์ไม่ได้มีเฉพาะโลหะเหล็กอย่างเดียว โดยใช้ระยะเวลาพัฒนามาตรฐานถึง 3 ปี (1988-1990) ด้วยรูปแบบ Round robin test มาตรฐาน JASO M610-92 ได้กำหนดสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาทดสอบดังนี้ โหมดพ่นหมอกเกลือ (Salt Spray test)

Read more

มาตรฐาน JASO M609 Japanese Automotive Standard

มาตรฐาน JASO M609 Japanese Automotive Standard

JASO M609 คือมาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อสนิมเหล็ก หรือที่เรียกกันทั่วๆไปว่า Cyclic corrosion test ซึ่งถูกใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ญี่ปุ่น เมื่อผู้ผลิตรถยนต์พบว่า มาตรฐานการทดสอบความทนทานต่อสนิมแบบหมอกเกลือ Salt Spray test ( JIS Z 2371 ) นั้น ไม่เพียงพอที่จะเป็นตัวแทนสำหรับการทดสอบได้ เนื่องจากไม่ครอบคลุมสภาวะแวดล้อมจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด ดังนั้นในมาตรฐาน JASO M609 จึงได้เพิ่มสภาวะแวดล้อมอื่นๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาทดสอบดังนี้ โหมดพ่นหมอกเกลือ (Salt Spray test) ที่อุณหภูมิ 35C  +/-1C เป็นระยะเวลา 2 ชั่วโมง โหมดอากาศแห้ง (Drying) ที่อุณหภูมิ 60C +/-1C และ ความชื้น 20-30%RH เป็นระยะเวลา 4 ชั่วโมง

Read more

มาตรฐาน JIS Z 2371

มาตรฐาน JIS Z 2371

มาตรฐาน JIS Z 2371 คือมาตรฐานทดสอบการกัดกร่อนการเกิดสนิม โดยหมอกเกลือ JIS ย่อมาจาก Japanese Industrial Standard ซี่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น โดยมาตรฐาน JIS Z 2371 ถูกเขียนขึ้นบนพื้นฐานอ้างอิงกับ มาตรฐาน ISO 9227 ข้อกำหนดด้านขนาดตู้ทดสอบ ต้องมีขนาดภายในตู้ทดสอบ 200 ลิตร ขึ้นไป วิธีการทดสอบ กระทำโดยวางชิ้นงานทดสอบลงในตู้ทดสอบที่ ควบคุมอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส จากนั้นพ่นหมอกเกลือภายในตู้ทดสอบให้ปริมาณหมอกเกลือมีค่าระหว่าง 1-2ml/80sq.mm/hour ทำการวัดโดยกรวย (Funnel) การผสมน้ำเกลือมีสัดส่วน ดังนี้ เกลือ 50 กรัมต่อน้ำดีไอ 1 ลิตร สำหรับสเปคเกลือที่ใช้ได้ถูกกล่าวในมาตรฐาน JIS K 8150 ค้นหาเครื่องมือทดสอบที่รองรับมาตรฐาน JIS

Read more