ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องมือทดสอบมีการพัฒนาสินค้าให้มีรูปแบบการใช้งานกับวัสดุชนิดนั้นๆ โดยเฉพาะ การค้นหาสินค้าตามวัสดุที่ต้องการทดสอบจึงมีความเหมาะสมที่สุด
Plastic and RubberPaint and PigmentPulp and PaperTextile Fiber