เครื่องทดสอบความคงทนการกัดกร่อนโดยหมอกเกลือ Salt spray test chamber (also known as salt fog or salt mist) continues to be the corrosion test of choice for comparing actual product performance with expectations – usually in accordance with international test standards. This is, therefore, a very popular test for quality audit in.

การทดสอบสเปรย์หมอกเกลือ หรือที่เรียกกัน เช่น การทดสอบหมอกไอเกลือ , การทดสอบละอองเกลือ ได้เป็นสัญลักษณ์และมาตรฐานในการทดสอบการกัดกร่อนในวงการอุตสาหกรมมต่างๆ ด้วยประวัติที่ยาวนาน ผลการทดสอบที่มากมาย และมาตรฐานนานาชาติต่างๆ ที่รองรับการทดสอบนี้ ทำให้การทดสอบการกัดกร่อนโดยละอองเกลือยังคงเป็นที่นิยมในลักษณะการทดสอบเชิงเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์ชิ้นงานที่เกิดการกัดกร่อนซึ่งให้ผลตามที่ได้คาดหมายไว้  การทดสอบนี้จุดสำคัญเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตนั้นๆ


Product Description

Standard models are designed for continuous salt spray tests, conducted at a single user-adjustable temperature, such as ASTM B117, ISO 9227, JIS Z 2371 etc.

They may be used with pH neutral salt solutions (NSS) or test solutions acidified by the addition of Acetic Acid (ASS) or Cupric Acid (CASS).

Feature :
  • Easy Open’ pneumatically operated canopy.
  • Touch-screen monochrome operator control interface.
  • Dry seal gasket prevents wetting operator’s clothes, etc.
  • Low loading threshold for loading and unloading.
  • Canopy color choice.
  • Interior viewing window.
  • Automatic purge of the chamber interior before opening.
  • Salt solution reservoir.
  • Set of sample racks

Visit our supplier website for ASCOTT Salt Spray test chamber


Specification

ModelS120iSS450iSS1000iSS1300iSS2000iSS2600iS
Chamber size120 Liter450iS Liter1000 Liter1300 Liter2000 Liter2600 Liter
Temperature rangeAdjustable from ambient to +50°C/+122°F
Salt spray fall-out ratesAdjustable from 0.5 to 2.5 ml per 80 cm 2 per hour
Chamber weight76 kg190 kg255 kg285 kg330 kg335 kg
Sample racks4 racks with 23 slots6 racks with 28 slots8 racks with 46 slots8 racks with 46 slots16 racks with 46 slots16 racks with 46 slots
Chamber constructionGlass reinforced plastic, Polypropylene & PVC parts
* More specification 


Download catalog

Ascott catalog (pdf)