บริษัท แอสโทร อินสทรูเม้นท์ จำกัด

2122/4-5 หมู่ 7 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270

  • โทร.       02-716-3144
  • แฟกซ์.   02-716-3155
  • มือถือ.    086-384-8070 (ฝ่ายขาย)
  • มือถือ.    086-384-8060 (ฝ่ายบริการ)
  • มือถือ.    081-933-2463 (ฝ่ายบริการ)

Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)