ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ Thailand LAB 2019 ณ. ไบเทค บางนา กรุงเทพ