ศูนย์บริการซ่อมและสอบเทียบในประเทศไทย เนื่องด้วย Phynix GmbH Germany ได้แต่งตั้งให้ บริษัท แอสโทรอินสทรูเม้นท์  เป็นผู้ให้บริการซ่อมและสอบเทียบ (Authorized Service Center) เครื่อง วัดความหนาผิวเคลือบ(Digital Coating Thickness Gauge) ในประเทศไทย โดยช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิตโดยตรง ท่านจึงมั่นใจได้ว่า สินค้าของท่านจะได้รับบริการตามมาตรฐานของผู้ผลิต

นโยบายงานบริการ
– ใช้อะไหล่แท้นำเข้าจาก Germany
– รัปประกันงานซ่อม 3 เดือน
– มีเครื่องสำรองให้ลูกค้าหากนำเครื่องเข้ารับบริการเกิน 7 วัน
– มีการปรับค่าการวัดให้ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิตทุกครั้งหลังการซ่อม
– งานสอบเทียบของเราจะมีการปรับค่าให้ได้ตามมาตรฐานผู้ผลิต