ภาพบรรยากาศงานนิทรรศการ Thailand LAB 2017 ณ. ไบเทค บางนา กรุงเทพ