ระบบการวัด Coating thickness gauge ยี่ห้อ Phynix

ระบบการวัด Coating thickness gauge ยี่ห้อ Phynix

เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบ Coating Thickness Gauge หรือในผู้ใช้บางกลุ่ม อาจเรียกชื่อว่า เครื่องวัดความหนาสี Paint Film Thickness gauges สำหรับวัตถุประสงค์ของเครื่องมือวัดประเภทนี้ก็เพื่อควบคุมคุณภาพความหนาของผิวเคลือบต่างๆ ที่ถูกเคลือบลงบน โลหะ ( Ferrous) หรือถูกเคลือบลงบน อโลหะ ( Non- Ferrous Metal) เครื่อง Coating Thickness Gauge ยี่ห้อ ในท้องตลาดทั่วๆไปจะถูกแบ่งแยกรุ่นตามระบบการวัดดังนี้ รุ่นเครื่องวัดความหนาสี Coating thickness gauge ระบบการวัดแบบ Magnetic Induction ระบบการวัดแบบ Eddy current หน่วยการวัด เครื่องวัดความหนาสี ไมครอน Micron และ มิว Mils มาตรฐานความหนาสีรถยนต์ Coating

Read more

Eddy Current for Coating thickness gauges

Eddy Current for Coating thickness gauges

For measurement using the Eddy current principle, we normally use a probe containing an air-core coil, without an iron core. A high-frequency alternating current flows through the coil. If the coil with its AC field is placed near a non-ferrous metal object, this creates an alternating current

Read more

Magnetic Induction for Coating thickness gauges

Magnetic Induction for Coating thickness gauges

For measurement using the magnetic-inductive principle, we use a probe containing an iron core with an excitation coil, or exciting winding, around it. When a low-frequency alternating current flows through the excitation coil, it generate an alternating magnetic field in the air space around the poles of

Read more