Tensile strength tester

Tensile strength คือ ค่าความแข็งแรงของวัสดุเมื่อถูกแรงดึงมากระทำ ซึ่งวิธีการทดสอบจะใช้เครื่องมือทดสอบที่ เรียกว่า Tensile tester, Tensile testing machine หรือ Universal testing machine สำหรับภาษาไทยเรามักเรียกว่า เครื่องทดสอบแรงดึง หรือ เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุแบบเอนกประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายต่างๆที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ดูวีดีโอการทดสอบแรงดึง ตามวีดีโอด้านล่างนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทดสอบ Tensile Strength tester ชุดขับเคลื่อนบอลสกรูด้วยมอเตอร์ Servo Load cell ตรวจวัดแรง Grip สำหรับจับชิ้นงาน หน้าจอแสดงผล การอ่านค่าผลการทดสอบ Tensile strength เมื่อวัสดุถูกดึงจากแรงกระทำภายนอกจนกระทั่งขาด ผลการทดสอบจะแสดงตามรูปกราฟด้านล่าง โดยแกนตั้งคือแรง Load (Kgf) และแกนนอน คือระยะทาง Displacement (mm) เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากวัสดุได้

Read more

เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี คือ เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบบนโลหะ และ อโลหะ อาศัยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กในการวัด ซึ่งทำให้เกิดการวัดแบบไม่ทำลายชิ้นงานทดสอบและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งผิวเคลือบอาจเป็น สี, วานิช,โพลิเมอร์, ซิงค์, อะโนไดซ์ เป็นต้น ลักษณะของ เครื่องวัดความหนาสี Coating thickness gauge มีกี่แบบ หลักการทำงานของเครื่องวัด การสอบเทียบเครื่องวัด ก่อนใช้งาน นิเกิล Nickel เคลือบบนเหล็กสามารถวัดได้หรือไม่ ลักษณะของ เครื่องวัดความหนาสี Coating thickness gauge มีดัวยกัน 3 แบบ แบบ Integrate probe คือเครื่องที่มีหัววัดที่อยู่ติดกับตัวเครื่อง ข้อดีคือ พกพาสะดวก และเมื่อไม่มีสายหัววัดจึงทำให้ไม่มีปัญหาที่เกิดจากสายของหัววัดขาดเสียหาย แบบ External probe คือ เครื่องที่มีหัววัดแยกออกจากตัวเครื่องโดยเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณ ข้อดีคือ สะดวกในการจับหัววัดได้มั่นคง

Read more

Salt Spray test คืออะไร

Salt Spray test คืออะไร

Salt Spray test คือการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนของโลหะในการเกิดสนิม ซึ่งวิธีการทดสอบจะใช้เครื่องทดสอบการกัดกร่อนไอเกลือ ( Salt spray test chamber ) บางครั้งอาจถูกเรียกว่า เครื่องทดสอบหมอกเกลือ ( Salt Fog test chamber ) หรือ เครื่องทดสอบละอองเกลือ ( Salt spray tester ) ซึ่งทั้งหมดหมดนี้คือเครื่องแบบเดียวกัน การทดสอบการกัดกร่อนไอเกลือจะถูกอ้างอิงตามมาตรฐานนานาชาติ เช่น ASTM B117, ISO 9227, JIS Z2371 เป็นต้น Salt Spray test มีวิธีการทดสอบกี่ชนิด NSS (Neutral salt spray) คืออะไร AASS (Acetic

Read more