Tensile strength tester

Tensile strength คือ ค่าความแข็งแรงของวัสดุเมื่อถูกแรงดึงมากระทำ ซึ่งวิธีการทดสอบจะใช้เครื่องมือทดสอบที่ เรียกว่า Tensile tester, Tensile testing machine หรือ Universal testing machine สำหรับภาษาไทยเรามักเรียกว่า เครื่องทดสอบแรงดึง หรือ เครื่องทดสอบแรงดึงวัสดุแบบเอนกประสงค์ เพื่อให้เข้าใจถึงความหมายต่างๆที่จะอธิบายในหัวข้อถัดไปได้ง่ายยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ดูวีดีโอการทดสอบแรงดึง ตามวีดีโอด้านล่างนี้ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับทดสอบ Tensile Strength tester ชุดขับเคลื่อนบอลสกรูด้วยมอเตอร์ Servo Load cell ตรวจวัดแรง Grip สำหรับจับชิ้นงาน หน้าจอแสดงผล การอ่านค่าผลการทดสอบ Tensile strength เมื่อวัสดุถูกดึงจากแรงกระทำภายนอกจนกระทั่งขาด ผลการทดสอบจะแสดงตามรูปกราฟด้านล่าง โดยแกนตั้งคือแรง Load (Kgf) และแกนนอน คือระยะทาง Displacement (mm) เราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดจากวัสดุได้

Read more

เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี

เครื่องวัดความหนาสี คือ เครื่องวัดความหนาผิวเคลือบบนโลหะ และ อโลหะ อาศัยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดเล็กในการวัด ซึ่งทำให้เกิดการวัดแบบไม่ทำลายชิ้นงานทดสอบและสะดวกรวดเร็ว ซึ่งผิวเคลือบอาจเป็น สี, วานิช,โพลิเมอร์, ซิงค์, อะโนไดซ์ เป็นต้น ลักษณะของ เครื่องวัดความหนาสี Coating thickness gauge มีกี่แบบ หลักการทำงานของเครื่องวัด การสอบเทียบเครื่องวัด ก่อนใช้งาน นิเกิล Nickel เคลือบบนเหล็กสามารถวัดได้หรือไม่ ลักษณะของ เครื่องวัดความหนาสี Coating thickness gauge มีดัวยกัน 3 แบบ แบบ Integrate probe คือเครื่องที่มีหัววัดที่อยู่ติดกับตัวเครื่อง ข้อดีคือ พกพาสะดวก และเมื่อไม่มีสายหัววัดจึงทำให้ไม่มีปัญหาที่เกิดจากสายของหัววัดขาดเสียหาย แบบ External probe คือ เครื่องที่มีหัววัดแยกออกจากตัวเครื่องโดยเชื่อมต่อกันด้วยสายสัญญาณ ข้อดีคือ สะดวกในการจับหัววัดได้มั่นคง

Read more

มาตรฐาน JASO M610-92 Japanese automobile standard

มาตรฐาน JASO M610-92 Japanese automobile standard

JASO M610-92 คือ มาตรฐานวิธีการทดสอบการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยวิธี Cyclic corrosion test ในปี 1991 เมื่อ JASO M609-91 ได้ถูกเผยแพร่ออกมาเกี่ยวกับมาตรฐานวิธีการทดสอบการกัดกร่อนในผลิตภัณฑ์ยานยนต์ โดยมุ่งเน้นไปที่ ชิ้นส่วนที่มีโลหะเหล็ก ( Steel ) เป็นองค์ประกอบสำคัญ ในปี 1992 มาตรฐาน JASO M610-92 ได้ถูกพัฒนามาจาก JASO M609-91 เพื่อให้ครอบคลุม โลหะประเภทอื่นๆด้วยเนื่องจากยานยนต์ไม่ได้มีเฉพาะโลหะเหล็กอย่างเดียว โดยใช้ระยะเวลาพัฒนามาตรฐานถึง 3 ปี (1988-1990) ด้วยรูปแบบ Round robin test มาตรฐาน JASO M610-92 ได้กำหนดสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยมีการกำหนดระยะเวลาทดสอบดังนี้ โหมดพ่นหมอกเกลือ (Salt Spray test)

Read more